Anasayfa | Site Haritası | İletişim
Kısa, orta ve uzun vadeli hedefler

 

Merkezler için kısa, orta ve uzun vadeli hedefler aşağıda listelenmiştir. Her merkez, boş bırakılan alanlar için bölgedeki sektörel yapıya ve özelliklere uygun olarak, ölçülebilir, erişilebilir ve gerçekçi hedefler öngörmelidir.

 
Kısa Vadeli Hedefler (2008-2010):
§ Bölgede odaklanılan sektörde faaliyet gösteren tüm firmaların en az 1/3’ünün 2010 yılı itibariyle merkezin paydaşı olması sağlanacaktır.
§ Merkez paydaşları için yılda en az ........ ortak inovasyon projesi hazırlanarak uygulamaya konacak ve/veya ulusal ve/veya uluslararası fon kaynağına sunulacaktır.
§ Sektördeki firmalar için, firma bazında yürütülmek üzere yılda en az ........ inovasyon projesi hazırlanacak ve ulusal fon kaynaklarına başvurulacaktır.
§ 2010 yılı itibariyle bölgede yerleşik sektör firmalarının en az %50’sine eğitim ve/veya danışmanlık hizmeti sunulmuş olacaktır. Bu hizmetleri bir defadan fazla alacak firmaların sayısı sektördeki firmaların 1/3’ünden fazla olacaktır.
§ Her yıl en az 8 inovasyon farkındalığı etkinliği (konferans, inceleme gezisi, basın toplantısı, fuar, vb.) organize edilecektir.
§ 2010 yılı itibariyle bölgede yerleşik sektör firmalarının yıllık büyüme oranı, Türkiye’nin ortalama yıllık büyümesinden %.........fazla olacaktır.
§ 2010 yılı itibariyle bölgede yerleşik sektör firmaların yarattıkları yeni iş olanaklarında bir önceki yıla kıyasla %.........artış sağlanmış olacaktır.
§ 2010 yılı itibariyle bölgede yerleşik sektör firmalarının toplam ihracatında Türkiye geneli ihracat artış oranından %........daha fazla artış sağlanmış olacaktır.
 
Orta Vadeli Hedefler (2011-2015):
§ Bölgede odaklanılan sektörde faaliyet gösteren tüm firmaların 3/4’ünden fazlasının 2015 yılı itibariyle merkezin paydaşı olması sağlanacaktır.
§ Merkez paydaşları için yılda en az ............. ortak inovasyon projesi hazırlanarak uygulamaya konacak ve/veya ulusal ve/veya uluslararası fon kaynağına sunulacaktır.[kısa vadeli hedefin en az 2 katı olmalıdır]
§ Sektördeki firmalar için, firma bazında yürütülmek üzere yılda en az ......... inovasyon projesi hazırlanarak uygulamaya konacak ve/veya ulusal fon kaynaklarına başvurulacaktır. [kısa vadeli hedefin en az 2 katı olmalıdır]
§ 2015 yılı itibariyle bölgede yerleşik sektör firmalarının en az 3/4’üne eğitim ve/veya danışmanlık hizmeti sunulmuş olacaktır. Bu hizmetleri bir defadan fazla alacak firmaların sayısı sektördeki firmaların %50’sinden fazla olacaktır.
§ Her yıl en az 15 inovasyon etkinliği (konferans, inceleme gezisi, basın toplantısı, fuar, vb.) organize edilecektir.
§ 2015 yılı itibariyle bölgede yerleşik sektör firmalarının yıllık büyüme oranı, Türkiye’nin ortalama yıllık büyümesinden %.........fazla olacaktır.
§ 2015 yılı itibariyle bölgede yerleşik sektör firmaların yarattıkları yeni iş olanaklarında bir önceki yıla kıyasla %.........artış sağlanmış olacaktır.
§ 2015 yılı itibariyle bölgede yerleşik sektör firmalarının toplam ihracatında Türkiye geneli ihracat artış oranından %........daha fazla artış sağlanmış olacaktır.
 
Uzun Vadeli Hedefler (2015’den sonrası):
§ Bölgede odaklanılan sektörde faaliyet gösteren firmaların tamamının 2018 yılı itibariyle merkezin paydaşı olması sağlanacaktır.
§ Merkez paydaşları için hazırlanarak uygulamaya konacak ve/veya ulusal ve/veya uluslararası fon kaynağına sunulacak ortak inovasyon projelerinin sayısı 2015’de en az ..........olacak ve sonraki yıllarda her yıl bir önceki yıla göre en az 1 artacaktır.
§ Sektördeki firmalar için, firma bazında yürütülmek üzere hazırlanarak uygulamaya konacak ve/veya ulusal fon kaynağına sunulacak inovasyon projelerinin sayısı 2015’den itibaren her yıl bir önceki yıla göre en az %....... oranında artacaktır. [orta vadeli hedefin en az 2 katı olmalıdır]
§ 2015 yılından sonra bölgede yerleşik sektör firmaların tamamına eğitim ve/veya danışmanlık hizmeti verilir hale gelinecektir. Bu hizmetleri bir defadan fazla alacak firmaların sayısı sektördeki firmaların dörtte üçünden fazla olacaktır.
§ 2018 yılı itibariyle sektörün inovatif bir kümeye dönüşümü tamamlanmış olacaktır.
§ 2016 yılından sonra bölgede yerleşik sektör firmalarının yıllık büyüme oranı, Türkiye’nin ortalama yıllık büyümesinden %......... fazla olacaktır.
§ 2016 yılından sonraki yıllarda bölgede yerleşik sektör firmaların yarattıkları yeni iş olanaklarında bir önceki yıla kıyasla %......... artış sağlanmış olacaktır.
§ 2016 yılından sonra bölgede yerleşik sektör firmalarının yıllık toplam ihracatında Türkiye geneli ihracat artış oranından %........ daha fazla artış sağlanmış olacaktır.
 
 
Kaynak: Bölgesel İnovasyon Merkezleri Raporu